Rekrutacja na rok szkolny 2017/18

Pliki do pobrania

Harmonogram rekrutacji Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

Zasady rekrutacji Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018.

Kryteria rekrutacji Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kryterium dochodowe Kryterium dochodowe

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego Potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli kontynuowania wychowania przedszkolnego należy złożyć w terminie od 22 do 26 marca 2017 r. do godz. 16:00. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane.

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...