Praca przedszkola w lipcu i sierpniu 2021 r.

Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” będzie pracowało od 1 lipca do 11 sierpnia 2021 r.
Od 12 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. przedszkole będzie zamknięte.

Rodzice, którzy są zainteresowani pobytem dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego powinni wypełnić załączoną deklarację i złożyć ją w przedszkolu do 1 marca 2021 r. Tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, prosimy o zapoznanie się z listem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej.


List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Renaty Kaznowskiej

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

istotnym zadaniem w organizacji pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest opieka wakacyjna. To zadanie co roku budzi wiele dyskusji i emocji. Wiąże się bowiem z dużymi oczekiwaniami rodziców, którzy sygnalizują chęć korzystania z opieki wakacyjnej w jak najdłuższym czasie, a z drugiej strony - z koniecznością wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli. 

Do roku 2019 w okresie wakacyjnym przedszkola i oddziały przedszkole organizowały dyżury wakacyjne – 2 lub 3-tygodniowe. Rodzice mogli zapisać dziecko na dyżur do kilku placówek i korzystać z opieki nawet przez całe wakacje.

W ubiegłym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, podjęto decyzję o innej organizacji opieki w wakacje. Przedszkola i oddziały przedszkolne prowadziły zajęcia przez 6 tygodni wakacyjnych i przyjmowane były tylko dzieci uczęszczające do danej placówki. Dodatkowo obowiązywały wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego uzależniające liczbę dzieci w grupie od powierzchni sali.

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Tylko poczucie odpowiedzialności oraz poświęcenie nauczycieli i pracowników oświaty decydują o tym, że najmłodsi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z opieki i nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w bezpiecznych warunkach. Zarówno nauczyciele jak i pracownicy administracji i obsługi, którzy na równi zaangażowani są w opiekę nad dziećmi podejmują codziennie nieoceniony trud opatrzony dużym ryzykiem.

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli i szkół również w tym roku - w lipcu i sierpniu - dzieci będą mogły przez ok. 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 - 3 tygodni placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostały uzgodnione przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

Proszę jednak o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej dla swoich dzieci. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych już w ubiegłym roku – podczas pierwszej fali pandemii -  zrezygnowali z części urlopów wypoczynkowych. Teraz proszą o możliwość wypoczynku i zregenerowania sił przed nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo, wykorzystanie zaległych urlopów w terminie do 30 września roku następnego wynika również wprost z kodeksu pracy. Jeżeli pracownikom przedszkoli i szkół  tego nie umożliwimy, konieczne może okazać się okresowe zawieszanie pracy placówek ze względu na wysoką absencję chorobową i brak kadry.

Liczę na zrozumienie przez Państwa tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem

Renata Kaznowska

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...