Grupa I „Rybki”

Wychowawcy
mgr Ewa Orszulak
mgr Agnieszka Borys

Nauczyciel współorganizujący kształcenie
Zofia Wojtkowska

Pomoc nauczyciela
Krystyna Niedziałek
Nataliia Lymarenko

Woźna
Małgorzata Ciszewska

Listopad 2023

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Każdy ma swój dom
 2. Gdzie jest mój dom, gdzie jest moje przedszkole?
 3. Kiedy babcia była mała
 4. Czy to prawda czy to bajka? 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 1. Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji — podejmowanie prób wspólnych zabaw, nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, stosowanie form grzecznościowych względem siebie a także osób dorosłych.
 2. Doskonalenie czynności samoobsługowych w zakresie spożywania posiłków oraz ubierania się.
 3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym.
 4. Zachęcanie do uczestnictwa w śpiewie i zabawach grupowych
 5. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie — poznawanie imion dzieci z grupy, przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 6. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 7. Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 8. Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 9. Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla Polski.
 10. Rozbudzanie zainteresowania życiem codziennym przodków.
 11. Rozwijanie percepcji wzrokowej.
 12. Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 13. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
 14. Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.

Przygotowano na podstawie programu Dzieciaki w akcji — Nowa Era


Materiały do nauki

„Deszczowa piosenka”

Deszczowa piosenka

 

1. Deszcz za oknem pada kap, kapu, kap
Smutno opowiada kap, kapu, kap

Deszczowa piosenka : kap, kapu, kap
jak deszczu kropelka: kap, kapu, kap

2. Czarne chmury straszą kap, kapu, kap
Weź z sobą parasol kap, kapu, kap

Deszczowa piosenka...


„Droga do przedszkola”

1. Tu jest domek, a tu płot.
Na tym płotku siedzi kot.
Tu są drzewa, tam ulica.
Jak piękna okolica

Ref. To jest droga do przedszkola,
La la la la la la, li
Co dzień chodzi droga Ola,
La la la la la la, li

2. Tu są sklepy, a tam las.
W lesie miło płynie czas.
Tu plac zabaw. Tam apteka,
A w oddali Azor szczeka.

Ref. To jest droga do przedszkola...


„Smok”

Smoku, smoku nasz malutki
Rośnij duży okrąglutki,
Smok nasz rośnie ponad miarę
To jest smok na wielka skalę.


„Toczył zając wielką dynię”

Przez tropiki, przez pustynię
Toczył zając wielką dynię.
Toczył, toczył dynie w dół,
Pękła dynia mu na pół!
Pestki z niej się wysypały,
Więc je zbierał przez dzień cały.
Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty?


Październik 2023

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Kolory Pani Jesieni.

 2. W jesiennym ogrodzie.

 3. Apetyt na zdrowie.

 4. Jesienna muzyka.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów  w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych;
 • rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych;
 • wdrażanie do uczestnictwa w organizowanych zabawach i zajęciach ruchowych;
 • kształtowanie umiejętności dbania o porządek w codziennych sytuacjach;
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych;
 • wdrażanie do skupiania uwagi na osobie mówiącej;
 • określanie własnych upodobań: „lubię”, „nie lubię”;
 • wdrażanie do właściwej reakcji na bodźce zewnętrzne, związane ze zmianą otoczenia.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

 • kształtowanie postaw prospołecznych, czerpanie radości ze wspólnego działania i zabawy;
 • kształtowanie nawyku stosowania zwrotów grzecznościowych w konkretnych sytuacjach;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zgodnej zabawy;
 • kształtowanie nawyku utrzymywania czystości i porządku;
 • wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiednie reagowanie na nie.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;
 • kształtowanie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne;
 • kształtowanie świadomości własnego ciała;
 • kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech;:
 • rozwijanie umiejętności rozmowy na bliskie dzieciom tematy;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. kredka, malowanie, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych;
 • wdrażanie do obserwowania najbliższego otoczenia i zmian zachodzących w przyrodzie.

Przygotowano na podstawie programu Dzieciaki w akcji — Nowa Era


Materiały do nauki

„Jestem zuch”

Jestem zuch! Jestem zuch!
Tu mam głowę, a tu brzuch!
Klaszczę w ręce: ram tam tam!
I dzień dobry mówię wam!

Jestem zuch! Jestem zuch!
Tu mam nosek, a tu brzuch!
Klaszczę w ręce: ram tam tam!
I dzień dobry mówię wam!


„Kto to taki?”

Kto to? Kto to? Kto to taki?
To wesołe przedszkolaki!
Ty mnie znasz, ja Cię znam,
a na imię mam…


„Zegar robi: cyk, cyk, cyk”

Zegar robi: cyk, cyk, cyk,
Dzwonek robi: dzyń, dzyń, dzyń,
Balon robi: trach, trach, trach,
A nożyczki: ciach, ciach, ciach,
Woda robi: plum, plum, plum,
A my wszyscy: bum!


„Toczył zając wielką dynię”

Przez tropiki, przez pustynię
Toczył zając wielką dynię.
Toczył, toczył dynie w dół,
Pękła dynia mu na pół!
Pestki z niej się wysypały,
Więc je zbierał przez dzień cały.
Raz, dwa, trzy! Ile pestek zbierzesz Ty?


Stron 1 z 2

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...