Grupa II „Kotki”

Wychowawcy
mgr Magdalena Ciesielska-Głos
mgr Anita Raca

Pomoc nauczyciela
Krystyna Niedziałek

Woźna
Nataliia Lymarenko

Kwiecień 2023

Opracowała: Anita Raca

Tematyka kompleksowa

 1. I oto przyszła Pani Wiosna
 2. Zabawy na każdą pogodę
 3. Dobre i niedobre bajki na ekranie
 4. Odkrywamy świat

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • ćwiczy narządy mowy,
 • wyraża rozumienie świata za pomocą mimiki, gestu ruchu,
 • przedstawia emocje,
 • dostrzega i nazywa wartości takie, jak dobro,
 • przeżywa emocje związane ze zbliżającymi się świętami,
 • zna niektóre tradycje, symbole, zwyczaje dotyczące świat wielkanocnych,
 • porównuje liczebność zbiorów, stosując różne strategie,
 • wie co jest potrzebne roślinie do życia,
 • klasyfikuje przedmioty ze względu na specyfikacje,
 • prowadzi obserwacje przyrodnicze,
 • tworzy wielozdaniowe wypowiedzi,
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje,
 • wypowiada się na temat treści utworu,
 • dostrzega zmiany tempa w muzyce,
 • tworzy pracę plastyczno-techniczną,
 • przestrzega ustalonych reguł w zabawach grupowych,
 • segreguje liczmany ze względu na podaną cechę,
 • układa rytmy według instrukcji słownej,
 • koloruje obrazek według kodu,
 • ćwiczy artykulację,
 • nazywa zmysły i rodzaj percepcji dokonywany za jego pośrednictwem,
 • bierze udział w zabawach badawczych,
 • określa położenie przedmiotów w przestrzeni,
 • potrafi dostosować ubranie do pogody,
 • dostrzega zmiany przyrodnicze w różnych porach porach roku.

Materiały do nauki

„Kropki biedronki”

sł. B. Tartanus

1.Ile kropek ma biedronka?
Dwie, a może trzy?
Trudni zliczyć, daje słowo.
Czy pomożesz mi?

Ref. Jedna, druga, trzecia, czwarta,
Piąta, szósta kropka.
Jest i siódma, policz z nami,
Gdy biedronkę spotkasz.

2. Ach! Te kropki, te kropeczki...
Kłopot wielki mam,
bo te małe biedroneczki
chodzą tu i tam.

Ref. Jedna, druga, trzecia...

„Jak dobrze”

sł. M. Strzałkowska

Jak dobrze być dobrym
na co dzień i w święta
i myśleć o innych,
i dbać o zwierzęta,
mieć oczy otwarte
i słuchać serduszka,
bo ono nie kłamie
gdy szepcze do uszka.
Choć nie ma co marzyć
i liczyć na cuda,
że w życiu bez przerwy
być dobrym się uda,
lecz warto spróbować
choć troszkę. Dlaczego?
Bo w życiu nad dobro
nic nie ma lepszego.

 

Marzec 2023

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. Odkrywanie tajemnic Ziemi
 2. Zwierzęta i rośliny wokół nas
 3. Kosmiczne przygody
 4. Mali ekolodzy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych ,ruchowych i muzycznych
 • układanie obrazków z części
 • rozwijanie zdolności wokalne,
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wykonywanie zadań na podstawie wysłuchanego tekstu
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych
 • wypowiadanie się na określony temat
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie
 • rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec koleżanek i kolegów i dorosłych w różnych sytuacjach.
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
 • rozwijanie mowy i myślenia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • przeliczanie elementów w zbiorach
 • doskonalenie pamięci wzrokowej
 • segregowanie obrazków wg wskazanego kryterium
 • łączenie przedmiotów w pary
 • rozwijanie wyobraźni
 • budowanie kilkuzdaniowych wypowiedzi
 • uwrażliwianie  na zmiany dynamiczne cicho -głośno
 • uwrażliwianie na zmiany tempa wolno-szybko
 • rozwijanie wyobraźni dźwiękowej ,ruchowej i przestrzennej
 • formułowanie wniosków
 • doskonalenie pamięci
 • doskonalenie małej motoryki
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych
 • rysowanie prostych wzorów graficznych
 • przeliczanie elementów zbioru
 • dzielenie wyrazów na sylaby

Przygotowano na podstawie programu Dzieciaki w akcji — Nowa Era


Materiały do nauki

„„Ko, ko, ko, kwa, kwa, kwa, kto mój język zna?”

sł. E. Stadtmuller

Jestem mały poliglota,
Bo rozumiem psa i kota
Ptasi język także znam,
Zaraz udowodnię wam.

Kotek miskę mleka miał.
Pyszne było — miauknął… miau

Piesek też by pewnie chciał
Szczeka głośno… hau, hau

Małej myszce ser się śni.
Piszczy cicho… pi, pi.

Kurka zniosła jajek sto
Gdacze o tym:… ko, ko, ko.

Kaczka śliczne piórka ma
Kwacze dumnie… kwa, kwa, kwa

Nad jeziorkiem żabek tłum
Kumka sobie… kum, kum, kum.
Jak to dobrze kumie, kumie
Że ktoś po żabiemu umie.

„Kasza marcowa”

(piosenka)

Ola gotuje kaszę dla lalek.
Wkłada do garnka cztery korale,
dokłada guzik, wsypuje mak,
miesza patykiem i śpiewa tak:

Ref: W marcu jak w garncu mówił mój brat.
To pada deszczyk, to, śnieg, to grad.
I w moim garncu jest to i owo,
bo ja gotuję kaszę marcową.

Lalki ją jedzą i nie grymaszą,
kiedy je karmię marcową kaszą.
Ale czy kasza ma dobry smak.

 


Stron 1 z 4

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...