Grupa II „Kotki”

Wychowawcy
mgr Magdalena Ciesielska-Głos
mgr Anita Raca

Pomoc nauczyciela
Krystyna Niedziałek

Woźna
Oksana Tomchak

Wrzesień 2022

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. Przedszkole moim drugim domem.
 2. W przedszkolu jesteśmy bezpieczni.
 3. Nasze zabawy.
 4. Każdy z nas jest inny

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: rozwijającej reakcję na sygnał słowny ; ruchowo-naśladowczej.
 • Poznanie(3latki),przypomnienie (4latki) zasad bezpiecznej zabawy w sali i ogrodzie.  ̶ Nauka i doskonalenie chodzenia w parach, wdrażnie do samodzielnego przebierania się i korzystania z toalety
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych; rozwijających spostrzegawczość i utrwalających znajomość kolorów; ruchowo-naśladowczych.
 • Budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej
 • Zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu
 • Wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych
 • Wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach
 • Zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego
 • Wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie
 • Rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności
 • Rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • Budowanie czynnego i biernego słownika dziecka
 • Doskonalenie samodzielności podczas spożywania posiłków.
 • Rozpoznawanie i naśladowanie emocji złość, smutek, radość, strach.
 • Przedstawianie danych emocji za pomocą ruchu, gestu, mimiki.
 • Wdrażanie do troski o zwierzęta; wyrażanie opiekuńczego stosunku względem nich.
 • Doskonalenie umiejętności przedstawienia się, podania swojego imienia, wymienianie imion kolegów i koleżanek.
 • Wdrażanie do wykonywania czynności porzadkowych- rozwijanie umiejętności samodzielnego sprzatania zabawek po skończonej zabawie.
 • Rozpoznawanie i nazywanie znaczka rozpoznawczego, odszukiwanie go w sali, szatni i łazience.
 • Rozwijanie umiejętności zabawy z innymi dziećmi, poznanie kącików zainteresowań znajdujących się w sali.
 • Stosowanie określeń: na, pod, obok, składanie w całość obrazka pociętego na kilka części, rozwijanie motoryki małej poprzez rwanie papieru na paski i układanie z pasków kompozycji.
 • Ilustrowanie ruchem piosenki: Jestem przedszkolakiem, rozpoznawanie dźwięków − wysokie i niskie.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wiersza i odpowiadania na pytania dotyczące utworu.
 • Wymienianie nazw wybranych drzew oraz wielozmysłowe poznawanie liści, segregowanie liści według kształtu i wielkości.
 • Posługiwanie się określeniami: długi, krótki, dłuższy, krótszy, wąski, szeroki, węższy, szerszy.
 • Wdrażanie do liczenia w zakresie trzech.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt leśnych, synteza podzielonych rytmicznie nazw zwierząt.
 • Wskazywanie wymienionych, wybranych części ciała, doskonalenie dbałości o higienę.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.

Piosenki i wiersze

Światełko

Sł.: Iwona Salach

Przez ulicę idą dzieci,
Gdy zielone światło świeci,
Kiedy żółte się zapali,
Uważają nawet mali.
Gdy zobaczysz zaś czerwone
Czekaj grzecznie na zielone
.

Powiedz Jasiu, Powiedz Olu

(piosenka)

Powiedz Jasiu, powiedz Olu,
Gdzie tak miło, jak w przedszkolu
Bo przedszkole uczy, bawi nas
Bo w przedszkolu szybko płynie czas

Pani patrzy na nas z boczku
Jak stawiamy domki z klocków
Bo przedszkole uczy, bawi nas
Bo w przedszkolu szybko płynie czas

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...