Grupa III „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Małgorzata Wojdyga

Woźna
Lidia Sadowska

Czerwiec 2022 r.

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Wszystkie dzieci są nasze.
 2. Niby tacy sami, a jednak inni.
 3. Na moim podwórku.
 4. Zbliżają się wakacje.
 5. Pożegnania nadszedł czas.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • dostrzeganie różnic i podobieństwa między ludźmi innej narodowości,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do ludzi o odmiennym wyglądzie oraz odmiennej kulturze,
 • budowanie wrażliwości emocjonalnej: rozwijanie uczuć empatii,
 • kształtowanie postawy tolerancji,
 • wzmocnienie własnej wartości,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie mowy - wypowiadanie się na temat swojego podwórka
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie zwinności,
 • zachęcenie do interesowania się przyrodą,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • zwracanie dzieciom uwagi na zastosowanie zasad ograniczonego zaufania wobec nieznajomych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce,
 • zapoznanie z różnymi środkami lokomocji i ich zastosowaniem,
 •  utrwalenie określeń dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia,
 • utrwalanie stosowania określeń najwięcej, najmniej,
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą,
 • ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach,
 • utrwalenie numerów alarmowych.

 


Wiersze

Lato

Sł. Bożena Forma

Wczesnym rankiem po cichutku
lato przyszło pomalutku.

Ciepłe dzionki zamówiło,
świeżą zieleń rozrzuciło.

Lato, lato zostań z nami,
pokryj wkoło świat kwiatami.

Poproś słonko, by przybyło,
mocno wszystkim zaświeciło.

By nam ziemię ogrzewało,
swe promyki przysyłało.Maj 2022 r.

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Łąka wiosną 
 2. Wiosna na wsi
 3. Znam różne zawody
 4. Moi rodzice
 5. Zabawy na łące

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poznawanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek.
 • obserwowanie otoczenia, wymienianie jego elementów.
 • poznawanie wybranych dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer, podejmowanie zabaw inicjowanych przez nauczyciela, rozwijających zainteresowania dzieci,
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • liczenie palców, przedmiotów itp., porównywanie zbiorów, tworzenie par elementów,
 • naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych i ich głosów.
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów,
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie,
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np.: mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek,
 • pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
 • rozwijanie mowy, rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • doskonalenie wrażliwości zmysłowej w trakcie różnych działań,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,
 • poszerzenie kompetencji językowych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni, rozwijanie percepcji słuchowej,
 • zachęcenie do ćwiczeń z różnymi przyborami,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,rozwijanie koncentracji uwagi,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
 • uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,
 • porządkowanie jednorodnych obiektów w otoczeniu na podstawie różnic występujących między nimi.

Wiersze

Łąka

Łąka tylu ma mieszkańców:
zwierząt, roślinek bajkowych.
Tu motylek, a tam pszczółka,
Każdy kwiatek kolorowy.

Na rumianku w pięknej sukni
przycupnęła biedroneczka.
Taka ładnie wystrojona,
w czarne kropki sukieneczka.

Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle.
Zapraszają wszystkie dzieci,
więc zatańczmy z nimi chwilę…

Prezent dla taty i mamy

Niechaj nam rosną wiosenne kwiatki,
barwne krokusy, kaczeńce, bławatki.
Tych kwiatów bukiet dziś nazrywamy
i będzie prezent dla taty i mamy.

Bo nasza mama — najlepsza na świecie,
jest taka piękna jak kwiaty w bukiecie,
Jest taka dobra jak promienie słońca
i kocha nas miłością, która nie ma końca…

Nasz tata kochany wciąż troszczy się o nas…
A kiedy nam smutno bierze nas w ramiona,
A kiedy coś boli pociesza serdecznie,
Z tatą jak na łące — zawsze jest bajecznie…Ćwiczenia logopedyczne

Od kwietnia ćwiczenia logopedyczne znajdują się w zakładce „Kącik logopedyczny

Stron 1 z 7

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...