Grupa IV „Motylki”

Wychowawcy
mgr Anna Bis
mgr Anna Eysmont

Nauczyciel wspomagający
Zofia Wojtkowska

Woźna
Anna Zasłonka

Maj 2023

Opracowała: Anna Bis

Tematyka kompleksowa

 1. Co wiemy o Polsce?
 2. Moja ojczyzna.
 3. Moja miejscowość, mój region.
 4. Święto rodziców.
 5. Łąka w maju.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy;
 • utrwalanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego;
 • stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.;
 • wskazywanie Polski na mapie Europy; nazywanie państw – sąsiadów Polski;
 • poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem, herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
 • kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem;
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;
 • rozpoznawanie poznanych liter i nazywanie ich, odnajdywanie ich w tekście;
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;
 • odróżnianie druku od pisma, wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami;
 • liczenie i posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych;
 • porównywanie masy przedmiotów na oko, różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określaniu masy przedmiotów, poznawanie zasady działania wagi szalkowej;
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd,charakter);
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców;
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny;
 • wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom; określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych;
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców z okazji ich świąt;
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie;
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami, poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin.

Materiały do nauki

„Dżungla”

sł. K. Pluta

Dżungla jest ogromna, nieprzebyta, wielka.
Żyją w niej małpki i różne zwierzęta.
Co w dżungli robią od rana do nocy?
Szukają przyjaciół? Wzywają pomocy?
Może się boją, gdy w gąszczu coś trzeszczy?
Może ze strachu dostają już dreszczy?
Ależ skąd! Cieszą się swobodą, słońcem, zieloną przyrodą.
Zawsze mają ciekawe zajęcia, wciąż się bawią — tyle szczęścia!
Skaczą, wiszą i biegają, skrzeczą, syczą i kumkają.

 


Kwiecień 2023

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Wielkanoc.
 2. Wiosenne powroty.
 3. Wiosna na wsi.
 4. Dbamy o przyrodę.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Założenia dydaktyczno-wychowawcze: 

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.

Podstawy ekologii

 • wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.

Działalność plastyczna

Barwy wokół nas

 • nazywanie barw – ciepłych i zimnych.

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.

Uwaga

 • skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Wypowiedzi ustne

 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

Poprawność składniowa wypowiedzi

 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.

Dodawanie i odejmowanie

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.

Pojęcie stałości liczby, równoliczność

 • rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).

Przyroda

Przyroda wiosną

 • poznawanie, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
 • wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Materiały do nauki

„Pisanki”

sł. Dorota Gellner

Patrzcie, ile na stole pisanek
Każda ma oczy
Malowane,
Naklejane.

Każda ma uśmiech kolorowy
I leży na stole grzecznie
Żeby się nie potłuc przypadkiem
W dzień świąteczny.

Pisanki
Nie są do jedzenia.
Z pisanek się wyklują
Świąteczne życzenia.


Stron 1 z 5

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...