Grupa VI „Biedronki”

Wychowawcy

mgr Joanna Kieszek
mgr Emilia Reska

Woźna
Bogusława Rubin

Marzec 2023

Opracowała: Joanna Kieszek

Tematyka kompleksowa

 • Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 • Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 • Gdzie się ubiera Pani Wiosna?
 • Z czego to jest zrobione?
 • Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 •  rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 •  zapoznanie ze znaczeniem słowa „kataklizm”,
 •  zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie, ze znaczeniem wody w środowisku
 •  zapoznanie z pojęciami związanymi z pogodą,
 •  odkrywanie litey N, n/ F, f/ G, g/ Ł, ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  utrwalenie zapisu działań matematycznych ze znakiem „+” i „-”,
 •  rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 •  poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10
 •  rozwijanie słuchu fonematycznego,
 •  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 •  wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 •  rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 •  rozwijanie sprawności fizycznej,
 •  rozwijanie mowy, pamięci,
 •  zapoznanie z wybranymi ptakami wędrownymi,
 •  zapoznanie z tradycją obchodów pierwszego dnia wiosny,
 •  zapoznanie z budową i cechami wybranych kwiatów wiosennych,
 •  zapoznanie z etapami rozwoju tulipana,
 •  zapoznanie z wybranymi modelami monet i banknotów,
 •  zapoznanie z pojęciem pieniądza,
 •  poznawanie zasad kulturalnego zachowywania się przy stole,
 •  poznawanie różnych sposobów ozdabiania jaj na Wielkanoc,
 •  rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej podczas zabaw muzycznych,
 •  rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczno- techniczne,
 •  zapoznanie z etapami powstawania sera,
 •  rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 •  zapoznanie z etapami powstawania wełny,
 •  zapoznanie z etapami powstawania chleba,
 •  zapoznanie z etapami powstawania papieru,
 •  rozwijanie ekspresji twórczej,
 •  utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola oraz w domu,
 •  wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 •  przypominanie i utrwalanie zasad higieny (np. przy myciu rąk, kichaniu itp.

Luty 2023

Opracowała: Joanna Kieszek

Tematyka kompleksowa

 • Kim będę, gdy dorosnę?
 • Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
 • Gdzie puka sztuka?
 • Co łączy kurę i dinozaura?
 • Park jurajski.

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 •  zapoznanie z wybranymi zawodami,
 • wzbogacenie wiedzy o wybranych zawodach,
 • zapoznanie z postacią wynalazcy, zapoznanie z wybranymi wynalazkami
 • odkrywanie litey C,c/P,p/R,r : małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzanie do zapisu działań matematycznych ze znakiem „+” i „–”, 
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9, 
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 10
 • rozwijanie słuchu fonematycznego, 
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • wyrabianie zdolności koncentracji uwagi podczas działania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy, pamięci, 
 • zapoznanie z zawodem bibliotekarza i ze sposobami korzystania z biblioteki,
 • zapoznanie z wybranymi związkami frazeologicznymi, wzbogacanie słownictwa,
 • popularyzowanie czytelnictwa,
 • zapoznanie z wyglądem sali teatralnej,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami muzeów,
 • zapoznanie z zasadami kulturalnego zachowania się w filharmonii,
 • rozwijanie ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i wzrokowej podczas zabaw muzycznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczno-techniczne, 
 • układanie i opowiadanie historyjek, tworzenie autorskiej książki,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni,
 • usystematyzowanie dziecięcej wiedzy o dinozaurach, 
 • poznanie różnic i podobieństw występujących między dinozaurami a innymi zwierzętami, 
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami dinozaurów mięsożernych,
 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami prehistorycznymi,
 • zapoznanie z pracą paleontologa,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola oraz w domu, 
 • wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
 • przypominanie i utrwalanie zasad higieny (np. przy myciu rąk, kichaniu itp.).

Stron 1 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...