Grupa VI „Misie”

Wychowawcy

Katarzyna Kaczmarska
mgr Anna Eysmont

Woźna
Anna Wygrabek

Marzec 2022 r.

Opracowała: Katarzyna Kaczmarska

Tematyka kompleksowa

 1. Dlaczego w marcu jak w garncu?
 2. Z czego to jest zrobione?
 3. Gramy zmysłami — zajęcia projektowe
 4. Gdzie ubiera się pani wiosna?
 5. O czym marzą zwierzęta?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć.

Językowa aktywność dziecka

 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów, wyciąganie wniosków;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • rozumienie znaczenia higieny osobistej;
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka;

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach;
 • czynne uczestniczenie w ustalaniu reguł i zasad współżycia w grupie;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę.

Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich, układanie liter według wzoru;
 • interpretowanie znaczenia wybranych znaków umownych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • rozpoznawanie słyszanych piosenek i tańców, określanie ich budowy (dwu-, trzyczęściowa, zwrotkowa, z refrenem);
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • wykonywanie ćwiczeń dykcyjnych ćwiczących wyrazistość, intonację wypowiedzi;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska; technicznego, np. składanie zabawek z oddzielnych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • posługiwanie się zabawkami na baterie, określanie źródła ich zasilania.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
  • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • określanie, wskazywanie miejsca powstawania dźwięku, liczenie usłyszanych dźwięków;
 • porównywanie słyszanych dźwięków, np. wysoki – niski, długi – krótki, cichy – głośny;
 • nazywanie źródeł dźwięków.

Przygotowano na podstawie programu Supersmyki MAC Edukacja


Wierszyki i piosenki

„W marcu jak w garncu”

1. Idzie marzec poprzez pola i łąki podmokłe,
a ubranie ma od deszczu prawie całkiem mokre.
Gwiżdże sobie wesolutko, skacze tak radośnie!
Tu napsoci, tam napsoci swojej cioci, wiośnie.

Ref.: W marcu, w marcu jest jak w garncu,
taki pogodowy sos!
Kto nie wierzy, ten dostanie prztyczka w nos!
Kap, kap, kap, kap – deszcz.
Ciap, ciap, ciap, ciap – śnieg.
Puk, puk, puk, puk – grad.
Uuuuu – wiatr!

2. Wiosna wzięła się pod boki,
dzieci jest jej szkoda.
– Oj, ty marcu łobuziaku, co to za pogoda!
Dzieci chcą iść do ogrodu, chcą iść na spacerek.
Przydałby się promyk słońca i ciepły wiaterek.

Ref.: W marcu, w marcu...

3. Marzec skoczył hop! pod chmury
i mówi do cioci:
– Ciociu wiosno, zaraz słońce cały świat ozłoci.
Ale to jest przecież nudne, gdy tak słońce świeci.
Deszczu, śniegu, gradu troszkę rzucę więc na dzieci!

Ref.: W marcu, w marcu...

„Pączki”

Agnieszka Frączak

Rety, jak ja lubię pączki!
Wiosną zwiedzam wszystkie łączki,
wyczekując, aż znienacka,
znów pojawią się na krzaczkach.
Pewnie będą kruche, małe,
zielonkawe i nieśmiałe,
mięciusieńkie jak aksamit,
skryte jeszcze pod łuskami.
Szukam... szukam nieustannie
(choć się wszyscy gapią na mnie).
Nagle... mam!!!
Są złotorude,
już dojrzałe (jakim cudem?!),
całkiem spore i rumiane,
a w dodatku nadziewane
dżemem z róży, rodzynkami
i pysznymi kaloriami.


„Sześć kucharek”

Wanda Chotomska

Było sobie sześć kucharek:
Jedna chuda jak sucharek,
jak bułeczka pulchna druga,
trzecia jak makaron długa,
czwarta miała mleczną cerę
i lubiła kluski z serem,
piąta niby pączek tłusta
i jak ocet kwaśna szósta.
Pięć kucharek w mlecznym barze
miało przez nią kwaśne twarze,
bo nic nigdy nie robiła,
tylko ciągle się kłóciła:
z tą najpierwszą o kakao,
co na blachę wykipiało,
a z tą drugą - o talerze
i o każdą dziurkę w serze,
o ryż - z trzecią, o sól - z czwartą,
z piątą zaś - o bułkę tartą...

„Zmysły”

Agnieszka Adamczyk

5 narządów zmysłu mamy,
zaraz wszystkie je poznamy:
Pierwszy narząd to jest ucho,
jak go zatkasz będzie głucho.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Słuch! Wiadoma sprawa!
Drugi narząd to jest oko,
widzisz wszystko w górę, dół, szeroko.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Wzrok! Wiadoma sprawa!
Trzeci narząd to jest nos,
on wyczuje każdy sos.
Dzięki niemu zapachy czujemy.
Jaki to zmysł? Węch!
Już dobrze wiemy!
Czwarty narząd do jedzenia,
buzia służy do mielenia
i poznajesz smaki nowe:
słodkie, gorzkie, no i słone.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Smak i wiadoma sprawa!
Piąty narząd to kończyny,
dzięki nim różne rzeczy robimy.
Jaki zmysł się tu pojawia?
Dotyk! I wiadoma sprawa!
5 już zmysłów dobrze znamy,
teraz je przypominamy:
wzrok, słuch, zapach, dotyk, smak,
już to umie każdy przedszkolak.Ćwiczenia logopedyczne

Opracowała: Elżbieta Niemaszyk

Dzięcioł — ćwiczenie pionizacji języka

Uderzanie czubkiem szerokiego języka o podniebienie przy otwartych ustach i nieruchomej brodzie.

Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

Wykonujemy  wdechu nosem i dmuchamy na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki, zabawki w wodzie, bańki mydlane, wydychając powietrze ustami.


Dzień Babci i Dziadka

Nagranie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Aby rozpakować pliki z filmem należy zainstalować odpowiedni program np. 7-zip (do pobrania z: https://www.7-zip.org) lub inny obsługujący pliki 7z.

Jeśli po kliknięciu w link otworzy się plik tekstowy, należy powrócić na tę stronę, kliknąć prawym przyciskiem myszy w odpowiedni link i wybrać z menu „Zapisz element docelowy jako...”, i zapisać plik.

Do rozpakowania pliku z filmem niezbędne jest hasło, które otrzymają Państwo mailem.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...