Grupa VI „Misie”

Wychowawcy

Katarzyna Kaczmarska
mgr Anna Eysmont

Woźna
Anna Wygrabek

Zdjęcia i nagrania świąteczne

Zdjęcia i nagrania świąteczne

Aby rozpakować pliki z filmem należy zainstalować odpowiedni program np. 7-zip (do pobrania z: https://www.7-zip.org) lub inny obsługujący pliki 7z.

Jeśli po kliknięciu w link otworzy się plik tekstowy, należy powrócić na tę stronę, kliknąć prawym przyciskiem myszy w odpowiedni link i wybrać z menu „Zapisz element docelowy jako...”, i zapisać plik.

Do rozpakowania pliku z filmem niezbędne jest hasło.

Grudzień 2021 r.

Opracowała: Anna Eysmont

Tematyka kompleksowa

 1. Co cieszy Mikołaja?
 2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?
 3. O czym w święta każdy z nas pamięta?
 4. Który żywioł jest najważniejszy?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

Fizyczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • wykazywanie inicjatywy w dbałości o salę zajęć;
 • tworzenie okazjonalnych kącików zainteresowań.

Językowa aktywność dziecka

 • podpisywanie własnym imieniem rysunków, zaproszeń dla rodziców na uroczystości przedszkolne, upominków dla kolegów tp..;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej (głównie skoordynowanej współpracy ruchów ramienia, przedramienia, nadgarstka i palców);
 • nabywanie płynności ruchów rąk (np. w toku swobodnych ruchów tanecznych, gimnastycznych ćwiczeń ramion, zadań plastycznych wymagających zamalowania dużych przestrzeni kartki);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi (np. ubieranie lalek, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, dekorowanie kartki).

Artystyczna aktywność dziecka

 • improwizowanie ruchowe do dowolnej  muzyki;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy .

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych;
 • uczestniczenie w zabawach z elementami rywalizacji;
 • bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. igłą, nożyczkami, młotkiem.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • szanowanie potrzeb innych, bycie empatycznym;
 • czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.

Społeczny obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • samodzielne wykonywanie różnych czynności rozwijających poczucie odpowiedzialności za powierzone zadanie;
 • wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny;
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości;
 • ocenianie własnego zachowania, działania względem innych, a także zachowania innych względem nas;
 • pełnienie w każdej sytuacji roli słuchacza i mówiącego;
 • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Społeczna aktywność dziecka

 • porównywanie wybranych tradycji różnych narodowości; 
 • nazywanie zawodów związanych ze zdarzeniami, w których uczestniczy dziecko, takich jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmowanie prób posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, baśni wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • poznawanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji.

 Językowa aktywność dziecka

 • sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach;
 • mówienie z właściwą dla sytuacji intonacją;
 • używanie spójników w celu uzyskania dłuższych wypowiedzi;
 • posługiwanie się poprawną mową;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na ważne tematy, samodzielne werbalizowanie własnych potrzeb i decyzji;
 • próby samodzielnego czytania;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • liczenie głosek w słowach; układanie słów rozpoczynających się, kończących się daną głoską;
 • rozumienie różnic pomiędzy samogłoską i spółgłoską;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
 • rozpoznawanie liter pisanych.

Artystyczna aktywność dziecka

 • podawanie przybliżonych dat (np. koniec grudnia, wczesna wiosna), wybranych świąt (np. Dzień Matki);
 • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym, poprzez wykonywanie prac z ich wykorzystaniem;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy.

Poznawcza aktywność dziecka

 • wymienianie poglądów na temat ulubionych zabawek (z uzasadnieniem wyboru);
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami, w zabawach tropiących;
 • budowanie szeregów złożonych z wielu elementów;
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym;
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • poznawanie historii powstania węgla kamiennego, jego właściwości;
 • zdobywanie informacji o świecie poprzez korzystanie z różnych źródeł wiedzy, np. literatury, czasopism, filmu, internetu;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 • inicjowanie różnego rodzaju zabaw z wykorzystaniem pomysłów dzieci;
 • uświadamianie sobie podczas zabawy jej efektów końcowych;
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie; łączenie prostych czynności z ich skutkami; układanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ich z podaniem przyczyny i skutku danych zdarzeń;
 • słuchanie rymowanek, wierszy opisujących nierealne miejsca, postacie, zdarzenia – wymienianie zawartych w nich nonsensów;
 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt;
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy;
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, miesięcy; określanie aktualnej pory roku, miesiąca, dnia tygodnia;
 • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze;
 • wymienianie nazw miesięcy należących do zimy;
 • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze;
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań;
 • poznawanie różnych źródeł energii: mechanicznej, elektrycznej, cieplnej;
 • poznawanie źródeł pochodzenia energii, np. siły wiatru, wody, słońca;
 • uczestniczenie w zabawach wykorzystujących wybrane techniki i metody aktywizujące, np.: kreatywne rysowanie, tworzenie analogii, wizualizacja, personifikacja.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020


Wiersz

„Zaczarowane drzewki”

M. Terlikowska

Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,
bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu —
zielona i spełnia marzenia.
Choinka — niby królewna
taka zielona i srebrna,
taka czerwona i złota.
A pod nią — nasze marzenia:
Lalka dla Mani i miś dla Henia,
nawet piłeczka dla kota.
Dobrze się bawić przy świeczkach,
tu miś, tu kot, tu laleczka.
I spać nam nikt jeszcze nie każe.
Choinka, proszę pana
choinka zaczarowana —
drzewko spełnionych życzeń.


Piosenki

„Mikołaj jedzie samochodem”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem
Bo gdzieś zgubił saneczki
W tę mroźną pogodę.
Hu hu ha, tra la la
Co to za Mikołaj        /x2
Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku
A prezenty dziś wiezie
Dzieciom w bagażniku.
Hu hu ha, tra la la

 


Ćwiczenia logopedyczne

Opracowała: Elżbieta Niemaszyk

 1. Poszerzanie zasobu słownikowego.
  Zabawa w przeciwieństwa.
  Dorosły mówi przymiotnik a dziecko odpowiada słowem o przeciwnym znaczeniu np. suchy — mokry, czysty — brudny, mały — duży, chory — zdrowy itp.
 2. Usprawnianie aparatu mowy.
  Parasolka.
  Buzia otwarta, czubek języka dotyka podniebienia. W myślach liczymy do pięciu.
  Deszcz.
  Buzia otwarta, czubkiem języka rysujemy kropelki na podniebieniu.
  Wycieraczki.
  Czubkiem języka dotykamy na przemian kącików warg.

Rytmika

Opracowała: Katarzyna Jakóbczak-Drążek

„Piosenka o św. Mikołaju”

Pada śnieg, pada śnieg, biało dookoła.
Przysypane łąki, lasy, przedszkole i szkoła.
Trzeszczy mróz, gwiżdże wiatr,
zimno dziś na dworze,
tylko w dali słychać sanie
któż to jechać może?
To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń
dzwonią dzwonki sanek,
zatrzymały się przed domem,
ktoś wchodzi na ganek.
Słychać już tupot nóg,
drzwi się otworzyły,
a w nich stanął
z wielkim workiem
dziadek bardzo miły.
To Święty Mikołaj
dziś odwiedzi nas,
przywiezie prezenty
w ten zimowy czas.

 

 Zła zima

hu hu ha nasza zima zła - Bing video

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
A my jej się nie boimy,

Dalej śnieżkiem w plecy zimy,
Niech pamiątkę ma!
Nasza zima zła!

 


A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna

A MIKOLAJ PEDZI A MIKOLAJ GNA-FASOLKI - Bing video

Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Piosenka zimowa

Na lodowych soplach zima gra.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń! Tralala! Tralala!
Słucha jej bałwanek, słucham ja.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń! Tralala!
Dzyń – dzyń – dzyń – dzyń – dzyń i tralalala!
Tak na soplach zima gra.

Wiatrem na kominie zima gra.
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tralala!
Swój wieczorny koncert dzisiaj da,
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu! Tralala!
Tak nam wiatrem zima gra
Wiu – wiu – wiu – wiu – wiu i tralalala!

 

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...