Godziny pracy grup

Ramowy plan dnia

7.00 – 8.00 schodzenie się dzieci zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję, zabawy integrujące grupę  
8.00 – 8.15 ćwiczenia ogólnorozwojowe ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych
8.15 – 8.30 przygotowanie do śniadania porządkowanie i zabiegi higieniczne
8.30 – 9.00 śniadanie  
9.00 – 9.45 zajęcia dydaktyczne realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego
9.45 – 10.00 przygotowanie do II śniadania porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
10.00 – 10.15 II śniadanie  
10.15 – 11.45 pobyt na świeżym powietrzu zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
12.00 – 12.30 obiad  
12.30 – 14.00 odpoczynek poobiedni  
14.00 – 14.15 przygotowanie do podwieczorku porządkowanie sali i zabiegi higieniczne
14.15 – 14.30 podwieczorek  
14.30 – 17.30 ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzroko-wą, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydak-tyczne, stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Udział w zajęciach dodatkowych dzieci młodszych, pobyt w ogrodzie
UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...