Akty prawne i dokumenty do pobrania

Statut

Regulaminy

Uchwały i zarządzenia

Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 6244/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 czerwca 2014 r. 76.3 KiB

w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach
dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa

Uchwała Nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. 150.7 KiB

w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 września 2008 r. 66.0 KiB

w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

Zarządzenie Nr 2317/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 2317/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2012 r. 29.9 KiB

zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

Procedury

Ubezpieczenie

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora danych Informacja administratora danych 2.1 MiB

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015, poz. 2135) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 9a w Warszawie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Administrator danych, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...