Grupa III „Kotki”

Wychowawcy
mgr Magdalena Ciesielska-Głos
mgr Anita Raca

Woźna
Bogusława Rubin

Kwiecień 2024

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. Morskie przygody
 2. Mieszkańcy domu i ogrodu
 3. Ekologia na co dzień
 4. Książka skarbnicą wiedzy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • dbałość o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania;
 • rozpoznawanie i nazwanie swoich potrzeb związanych z odpoczynkiem, ruchem, głodem, pragnieniem;
 • dbanie o sprawność fizyczną przez rozwijanie różnorodnych umiejętności ,m.in. ćwiczenie jogi;
 • wykonywanie prac zwiększających sprawność manualna i koordynację wzrokowo-ruchową;
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na określone cechy;
 • dokonywanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów;
 • zwracanie uwagi na estetyczność wykonywania prac;
 • przestrzeganie zasad obowiązujących w grupie;
 • założenie hodowli ziół w kąciku przyrodniczym;
 • ćwiczenia motoryki małej;
 • pozyskiwanie wiadomości na temat gospodarstwa wiejskiego;
 • zadawanie pytania: co odróżnia wieś od miasta?;
 • zwrócenie uwagi na postęp techniczny;
 • rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków;
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na konkretna cechę;
 • rozpoznawanie znaków ekologicznych;
 • wymienianie podstawowych zasad segregacji odpadów;
 • wykonywanie eksperymentów z różnymi materiałami plastycznymi;
 • opisywanie rzeczywistości i wyciąganie wniosków z obserwacji;
 • słuchanie wierszy i rozumienie ich treści;
 • stosowanie określeń „w prawo”, „w lewo”, „ w górę”, „w dół”;
 • akceptowanie porażki w grach zespołowych;
 • klasyfikowanie książek ze względu na rodzaj i przeznaczenie (4-latki), opisywanie książek (5-latki).

Piosenki i wiersze

„Na wiejskim podwórku”

zmodyfikowany wiersz S. Kraszewskiego

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:

Krowa — łaciate cielątko
Koń — brązowe źrebiątko
Świnka — różowe prosiątko
Kurka — pierzaste kurczątko
Kaczka — płetwiaste kaczątko
Każda prowadzi swoje dzieciątko!

Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.
Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.

Krowa — łaciate cielątko
Koń — brązowe źrebiątko
Świnka — różowe prosiątko
Kurka — pierzaste kurczątko
Kaczka — płetwiaste kaczątko
Każda prowadziła swoje dzieciątko!
Każda zgubiła swoje dzieciątko!

Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”

Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowa — łaciate cielątko
Koń — brązowe źrebiątko
Świnka — różowe prosiątko
Kurka — pierzaste kurczątko
Kaczka — płetwiaste kaczątko
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Znalazło mamę każde dzieciątko!

„Świat w naszych rękach — eko piosenka”

Ci co lubią segregację
Otóż oni mają rację
Gdy w osobne pojemniki
Lecą papier, szkło, plastiki

Cały świat jest w naszych rękach
Właśnie o tym ta piosenka
Możesz dbać o cały świat
Chociaż masz niewiele lat

A recykling trudne słowo
Chodzi o to by na nowo
Z naszych śmieci zrobić coś
Papier, plastik albo szkło

Więc dorośli oraz dzieci
Posłuchajcie
Sprawą śmieci trzeba zająć się dziś
Żeby jutro dobrze żyć


Data

Temat dnia

Podstawa programowa.

Temat kompleksowy „Morskie przygody”

02.04

„Ahoj ,kapitanie!”

III7,I5,IV2,IV9,IV15,IV1,IV8

03.04

 „Morskie wyzwania”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

04.04

„Spotkanie z piratami”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

05.04

„W głębiach oceanu”

I5,IV2,IV12,IV9,IV15,IV7,IV13,III7,IV18

Temat kompleksowy: ”Mieszkańcy domu i ogrodu”

08.04

„Gospodarstwo i jego mieszkańcy”

IV2,IV19,IV12,I5,

09.04

„W wiejskiej zagrodzie”

I5,IV19,IV2,IV13,IV4,III5,IV8,IV7,

10.04

„Ile łat ma krowa?”

IV2,I5,IV4,IV6,IV13,IV7,I5,

11.04

„Nasi milusińscy”

IV18,IV2,I5,IV7,IV11,III7,

12.04

„Dbamy o zwierzęta”

IV2,IV12,I5,IV7,IV1,I5,

Temat kompleksowy: „Ekologia na co dzień”

15.04

„Jestem ekologiem ”

III5,IV2,I5,III2,III1,IV15,I7,II8

16.04

„Chronię przyrodę  przed zagrożeniem”

IV19,I5,III2,IV12,IV4,IV8,

17.04

„Ekologia w życiu codziennym”

IV2,I5,II1,I7,I5,IV8,

18.04

„Zdrowa żywność”

III5,I9,IV7,IV8,IV15,IV14,IV9,IV2,I7

19.04

„Tydzień eko”

I7,IV8,I3,III2,IV5,III5,III1,IV9I4,I6

                       Temat kompleksowy : „Książka skarbnicą wiedzy”

22.04

„Między półkami”

IV18,IV6,,I5,IV2,IV6,IV9,

23.04

„W fabryce książek”

III5,I5,I6,IV9,IV13,IV20,IV8,

24.04

„W bibliotece”

IV18,IV6,I5,IV2,IV11,IV7,IV1,

25.04

„Wierszem napisane”

IV7,IV2,IV12,I5,III1,III7,IV7,IV6

26.04

„W baśniowej krainie”

IV2,III5,I5,IV2,IV13,IV9,I9

Temat kompleksowy: „Książka skarbnicą wiedzy c.d”

29.04

„Opowieści ośmiorniczki”

I9,I6,I5,IV7,IV12,IV6,III5,II2

30.04

„Moje ulubione książki”

IV8,I9,I5,III9,IV2,IV11,IV8,IV19

 

 

 

Przygotowano na podstawie programu Ciekawa zabawa — Nowa Era

Luty 2024

Opracowała: Magdalena Ciesielska-Głos

Tematyka kompleksowa

 1. W karnawale
 2. Mroźne krainy
 3. Płynie Wisła, płynie
 4. Sztuka wokół nas

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • interpretowanie ruchem słyszanych dźwięków;
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w Sali i na powietrzu;
 • prawidłowe reagowanie na tempo i dynamikę utworu;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji, prac plastyczno-technicznych wg instrukcji słownych i obrazkowych;
 • rozwijanie narządów mowy poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach logopedycznych;
 • kształtowanie umiejętności panowania nad  emocjami;
 • dokonywanie oceny zachowania swojego i innych osób na podstawie obserwacji, odnoszenia się do kodeksu norm zachowania;
 • dostrzeganie wpływu działalności człowieka na przyrodę;
 • zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu;
 • wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec wszystkich ludzi;
 • zapoznanie się ze znakiem graficznym liter „N”, „n”;
 • poszerzanie zakresu liczenia liczebnikami głównymi oraz poznawanie i stosowanie zapisu cyfrowego liczb od „0” do „8”;
 • wczuwanie się w emocje osób z najbliższego otoczenia;
 • poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas balu karnawałowego;
 • zapoznanie z obrazem graficznym liter „b” i „B”;
 • doskonalenie umiejętności porównania wielkości przedmiotów i tworzenia odpowiednich zbiorów;
 • wdrażanie do zdobywania wiedzy na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych innych krajów;
 • poznanie zapisu liczby „0”;
 • doskonalenie analizy i syntezy słuchowej wyrazów ,niezbędnej do nauki czytania;
 • poszerzanie wiedzy na temat strojów ludowych pochodzących z różnych części Polski;
 • rozwijanie pojęć matematycznych: „większy”, „mniejszy”, „najmniejszy”, „największy”;
 • wykazywanie wytrwałości w kończeniu podjętych działań i wykazywanie motywacji;
 • spokojne słuchanie wypowiedzi innych, wykazywanie zainteresowania i dawanie czasu innym;
 • wykonywanie prac plastycznych z papieru, zwracanie uwagi na precyzyjne składanie, zaginanie;
 • radzenie sobie z porażką i trudnymi emocjami w sposób akceptowalny;
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem;
 • wykazywanie zainteresowania poznawaniem historii naszego kraju i postaci historycznych;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych regionów naszego kraju;
 • poszerzanie wiedzy na temat stolicy, rozumienie pojęcia „stolica”;
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskazywanie własnej miejscowości-stolicy, najważniejszych rzek, gór,  wskazywanie granic w tym wybrzeża Morza Bałtyckiego;
 • wdrażanie do szanowania odmiennych opinii;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez kontakt z wytworami sztuki,  dostrzeganie jej piękna oraz rodzajów, uczenie należnego im szacunku;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem;
 • rozwijanie zainteresowań muzyką klasyczną;
 • poznanie liter „w”.

Piosenki i wiersze

„Nasza Wisła”

(wiersz)
sł. T. Plebański

Gdzie ma źródło? Niech pomyślę…
Jak to gdzie? To jasne! W Wiśle!
Wkrótce Kraków mija żwawo.
Potem wita się z Warszawą.
Jeszcze Toruń, Gdańsk, Pomorze,
Bo tam wpływa Bałtyk, w morze
I to jest już cały bieg
Tej królowej polskich rzek.

 

„Zimowe zabawy”

muz. i sł. R. Szczypior

Ref. Hu, hu, ha! Hu, hu, ha!
Ta zima wcale nie jest zła
Tańczy śnieg wokół nas
Zimowych zabaw czas!

Para nart, kijki dwa
Gogle tez narciarz ma
Taki sprzęt to nie żart
Narciarz biegnie już na start.

Ref. Hu…

Co za dźwięk, co za styl,
Łyżwa w przód, łyżwa w tył
Łyżwa w tył, łyżwa w przód
Ale śliski jest ten lód!

Ref: Hu…

Kulę tocz albo dwie
Może trzy… czemu nie
Bałwan nos zimny ma
To zupełnie tak jak ja!


Data

Temat dnia

Podstawa programowa.

Temat kompleksowy „W karnawale”

01.02

„Jak się tańczy w karnawale”

III7,I5,IV2,IV9,IV15,IV1,IV8

02.02

 „Bale jak z bajki”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

05.02

„Zatańczymy krakowiaka”

IV2,IV9,I5,IV8,III7,IV1,

06.01

„Balonowy zawrót głowy”

I5,IV2,IV12,IV9,IV15,IV7,IV13,III7,IV18

07.02

„Mały wielki karnawał”

IV7,IV2,III5,III7,I5,IV1,IV9,IV12

08.02

„Zero”

III5,II4,I9,I7,IV15,IV6,IV7

09.02

„Bal na 100 par”

IV2,IV5,III5,I9,IV1,III5,IV7,IV2,IV1

Temat kompleksowy: ”Mroźne krainy”

12.02

„Arktyka i Antarktyda”

IV2,IV19,IV12,I5,IV18,I9

13.02

„Grenlandia”

I5,IV19,IV2,IV13,IV4,III5,IV8,IV7,

14.02

„Rozmowa misia polarnego”

IV2,I5,IV4,IV6,IV13,IV7,I5,

15.02

„Pingwinkowa rodzina”

IV18,IV2,I5,IV7,IV11,III7,

16.02

„W krainach śniegu”

IV2,IV12,I5,IV7,IV1,I5,

Temat kompleksowy: „Płynie Wisła ,płynie”

19.02

„Rzeka Wisła”

III5,IV2,I5,III2,III1,IV15,I7,II8

20.02

„Kraków”

IV19,I5,III2,IV12,IV4,IV8,

21.02

„Warszawa w legendzie”

IV2,I5,II1,I7,I5,IV8,

22.02

„Pierniki z Torunia”

III5,I9,IV7,IV8,IV15,IV14,IV9,IV2,I7

23.02

„Gdańsk ”

I7,IV8,I3,III2,IV5,III5,III1, IV9, I4,I6

Temat kompleksowy : „Sztuka wokół nas”

26.02

„Sztuka to…”

IV18,IV6,,I5,IV2,IV6,IV9,

27.02

„Rzeźbiarstwo to ciężka praca”

III5,I5,I6,IV9,IV13,IV20,IV8,

28.02

„Piękno architektury  i malarstwa w naszym otoczeniu”

IV18,IV6,I5,IV2,IV11,IV7,IV1,

29.02

„Muzyka przyjemna dla ucha”

IV7,IV2,IV12,I5,III1,III7,IV7,IV6

Stron 1 z 3

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...