Grupa III „Jeżyki”

Wychowawcy
mgr Monika Śmigrodzka

Nauczyciel wspomagający
Zofia Wojtkowska

Woźna
Izabela Kania

Październik 2022

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad
 2. Idzie jesień… do zwierząt
 3. Co z czego otrzymujemy
 4. Idzie jesień… z deszczem
 5. Moja rodzina

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • nazywanie zmian zachodzących jesienią w sadzie
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej
 • rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń
 • rozpoznawanie owoców i warzyw oraz wykonanych z nich przetworów
 • dostrzeganie walorów poznawczych książek
 • uściślanie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu zwierząt
 • poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowania się niektórych zwierząt do zimy
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie umiejętności tworzenia słownego opisu postaci
 • poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa
 • zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba
 • poznawanie zastosowania węgla i wełny
 • pobudzanie zmysłów
 • zapoznanie z figurą geometryczną - prostokątem
 • utrwalanie nazw liczebników porządkowych
 • utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek
 • rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie

Piosenki i wiersze

„Zbiory z sadu i ogrodu”

(piosenka)

I. Już owoce i warzywa
pięknie nam dojrzały,
więc w jesienny dzień
słoneczny plony pozbieramy.
W sadzie rosną słodkie gruszki,
na powidła śliwki,
żółte i czerwone jabłka
i smaczne malinki.
 
II. A w ogrodzie jest marchewka,
pietruszka, selery,
teraz wszystkie te warzywa
z mamą wykopiemy.
W piwniczce je przechowamy
aż do końca zimy,
bo sałatki i surówki
chętnie z nich robimy.

 

„Taniec wiatru”

Fiu, fiu, fiu, sza, sza, sza,
wiatr jesienny dzisiaj gra.
Fiu, fiu, fiu, sza, sza, sza,
to zabawa na sto dwa.
Pada deszcz, pada deszcz:
kapu kap, kapu kap,
a ja w deszczu idę sobie,
no i śpiewam tak:
Kap, kap, kap, kap, kap, kap,
a ja śpiewam właśnie tak.
Szu, szu, pada kapuśniaczek.
To jesienna chmura płacze.
Mam kalosze, jest kałuża,
więc kalosze w niej zanurzam.

 


Wrzesień 2022

Opracowała: Monika Śmigrodzka

Tematyka kompleksowa

 1. Co słychać w przyrodzie?
 2. To jestem ja
 3. Moja grupa
 4. Moja droga do przedszkola
 5. Idzie jesień… przez las, park

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • poznanie zasad właściwego zachowania w określonym miejscu
 • doskonalenie refleksu i koncentracji
 • zachęcenie do wnikliwej obserwacji przyrody
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie
 • utrwalanie nazw części ciała
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych sytuacjach
 • wyrabianie reakcji na ustalone sygnały
 • różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawczych za pomocą dotyku smaku, węchu, słuchu i wzroku
 • uwrażliwienie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu
 • ustalenie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania
 • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
 • wprowadzenie dyżurów – omówienie zakresu czynności dyżurnych
 • poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
 • kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym
 • rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni
 • rozumienie konieczności znajomości swojego nazwiska i adresu zamieszkania
 • rozwijanie wrażliwości dotykowej
 • poznawanie i utrwalanie znajomości numerów alarmowych
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowanie ich do określonej pory roku
 • stworzenie warunków do doświadczeń i zabaw ruchowych
 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych

Piosenki i wiersze

Sł.: Bożena Forma

Imiona swoje znamy,
humory dobre mamy,
do wspólnej zabawy
wszystkich zapraszamy.

Ręce podajemy,
nogami tupiemy,
bardzo dobrze śpiewać
piosenkę umiemy.

„Witamy Panią Jesień”

Sł.: Bożena Forma

Idzie przez świat Pani Jesień,
psotny wiatr w worku niesie.
Wypuścić go z worka trzeba,
niech strąci liście z drzewa.

Liście wirują nad ziemią,
ich barwy w słońcu się mienią.
Dzieci się bardzo cieszą,
szybko do parku śpieszą.

Spadają kasztany, żołędzie,
wkoło pełno ich wszędzie.
Jesień dary przyniosła,
piękna, bajkowa, radosna.

Lecz kiedy ma humor ponury
maluje deszczowe chmury.
Wtedy wita nas deszczem
i chłodzi ciepłe powietrze.


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...