Grupa V „Rybki”

Wychowawcy
mgr Alina Kowalczyk
mgr Ewa Orszulak

Woźna
Małgorzata Ciszewska

Kwiecień 2023

  

Opracowała: Ewa Orszulak

Tematyka kompleksowa

 1. Jakie wzory i kolory są lubiane przez pisanki?
 2. Kto obroni słonia?
 3. Jak być eko ?
 4. Kto wymyślił naszą flagę?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • słowne określanie struktury kartki i samodzielne próby eksperymentowania z kartką;
 • gospodarowanie przestrzenią kartki (wykonywanie prac plastycznych na papierze o różnych formatach);
 • nabywanie precyzji wykonywania ruchów dłońmi ;
 • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowiska pracy i porządkowanie go po zakończonej pracy;
 • podejmowanie działania i opisywanie, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat;
 • próby samodzielnego czytania;
 • rozpoznawanie liter, czytanie krótkich tekstów;
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedziach, liczenie ich, układanie wypowiedzi, np. na temat obrazka, składającej się z określonej liczby zdań;
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie;
 • improwizowanie ruchowe dowolnej muzyki;
 • orientowanie się na kartce papieru, wskazywanie, np. prawego górnego rogu, lewego górnego rogu kartki itd.
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych;
 • zapoznanie ze sposobami mierzenia długości, ćwiczenie umiejętności porównywania długości;
 • przypomnienie tradycji związanych z Wielkanocą;
 • poznawanie różnych sposobów ozdabiania jaj na Wielkanoc;
 • zapoznanie z ciekawostkami ze świata zwierząt;
 • utrwalenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ryby, ptaki;

Materiały do nauki

„Cukrowy baranek”
Cukrowy baranek
Ma złociste różki.
Pilnuje pisanek
na łące z rzeżuszki.
A gdy nikt nie patrzy,
chorągiewką buja
i cichutko meczy
Święte „Alleluja”.
„Pisanki”
sł. Stanisław Aleksandrzak

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
pierwsza — ma kreski,
druga — ma kółka złote,
trzecia — drobne kwiaty,
czwarta — dużo kropek,
piąta — srebrne gwiazdki,
szósta — znów zygzaki,
siódma — barwne kwiaty jak astry lub maki,
ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
dziewiąta — największa — ma już prawie wszystko:
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń,
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał,
dumne były z niego Hania i Małgosia...

Marzec 2023

  

Opracowała: Alina Kowalczyk

Tematyka kompleksowa

 1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?
 2. Gdzie się ubiera pani Wiosna?
 3. Z  czego to jest zrobione?
 4. Tydzień Ekologiczny.
 5. O czym marzą zwierzęta?

Założenia dydaktyczno-wychowawcze

 • zapoznanie ze zjawiskami pogodowymi charakterystycznymi dla przedwiośnia;
 • zapoznanie ze sposobami przewidywania pogody;
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie;
 • prowadzenie obserwacji pogody;
 • prowadzenie kalendarza pogody;
 • zapoznanie z oznakami wiosny;
 • zapoznanie z pracami wykonywanymi wiosną w polu i ogrodzie;
 • zapoznanie z budową kwiatu tulipana;
 • odkrywanie liter: f, F; g, G; ł, Ł; w, W — małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • zapoznanie z produkcją i wypiekiem chleba, produkcją sera białego;
 • zapoznanie z produkcją wełny, papieru;
 • zapoznanie ze sposobami wykorzystania gliny;
 • zapoznanie ze sposobami życia zgodnie z ekologią;
 • zapoznanie z rolą jaką pełnią w życiu człowieka słońce, woda, czyste powietrze, las;
 • zapoznanie ze środowiskami życia zwierząt;
 • zapoznanie z rolą zwierząt w życiu człowieka;
 • zapoznanie charakterystycznymi cechami żywiołu wody, ziemi, powietrza i ognia — oraz z rolą jaką pełnią w życiu człowieka;
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej podczas tygodnia ekologicznego.

Stron 1 z 4

UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...