Archiwum aktualności

Aktualności

Jesteśmy aktywni, czyli Dzień Sportu i Zdrowia

   przez Admin

Obrazek zapraszający rodziców do podjęcia aktywności ruchowej zawierający tekst, który znajduje się po obrazkiem.

W czwartek, 6 kwietnia zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do podjęcia aktywności ruchowej i przejście ścieżką zdrowia. Poprosimy w tym dniu o założenie wygodnego obuwia.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Więcej... Jesteśmy aktywni, czyli Dzień Sportu i Zdrowia


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

   przez Admin

Listy dzieci zakwalifikowanych i przyjętych

 • 26 kwietnia godz. 13.00
  Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych

 • 26 kwietnia godz. 13.00 – 5 maja godz. 10.00
  Potwierdzenie woli zapisudziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

 • 8 maja godz. 13.00
  Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

*   *   *   *   *

Procedura odwoławcza

 • 8 maja godz. 13.00 – 23 marca godz. 16.00

  — w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
  uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,
  na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


*   *   *   *   *

Zasady rekrutacji
Kryteria rekrutacji
Harmonogram rekrutacji

 

*   *   *   *   *

Публікація списківзарахованих та незарахованих дітей.

 • 26 квітня год. 13:00
  Публікація списківзарахованих та незарахованих дітей.

 • 26 квітня год. 13:00-5 травня до год. 10:00
  Підтвердження намірів віддати дитину в дошкільний навчальний заклад/школу, до якого її
  по
  передньо зараховано.

 • 8 травня год. 13:00
  Публікація списківприйнятих і не прийнятих дітей.

*   *   *   *   *

Процедура оскарження

 • 8 травня год. 13:00 - 23 травня год. 10:00
  Протягом 3 днів після оприлюднення списків зарахованих і незарахованих дітей батьки можуть
  звернутися до приймальної комісії з проханням підготувати обґрунтування відмови у

  зарахуванні.

  Протягом 3 днів з дня отримання обґрунтування батьки можуть подати ап
  еляцію на ім'я
  керівника дитячого садка/школи на рішення приймальної комісії.

 

Правила набору
 Критерії відбору
 Графік набору

Więcej... Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Wyjście do teatru (grupy I, II)

   przez Admin

W środę, 24 marca br. dzieci z grup I i II jadą do Teatru Baj na przedstawienie pt. „Spaghetti”.

 • Śniadanie w tym dniu rozpocznie się o godzinie 8:00.
 • Wyjście o godzinie 8:50.
 • Powrót planowany jest ok. godziny 12:00.

Bardzo prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.

Plakat z informacją o wyjściu do teatru

Więcej... Wyjście do teatru (grupy I, II)


Warsztaty dla dzieci (wszystkie grupy)

   przez Admin

W poniedziałek, 20 marca od godziny 8:30 odbywać się będą warsztaty dla dzieci „Las w słoiku”.
Grupa IV „Motylki” warsztaty będzie miała jako pierwsza, o godzinie 8:30, dlatego  „Motylki” śniadanie rozpoczną o godzinie 8:00. Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.

Warsztaty odbywać się będą po kolei w każdej grupie.

Bardzo przepraszamy za błąd w ogłoszeniu, z którego wynikało, że warsztaty odbędą się tylko w grupie IV.

Więcej... Warsztaty dla dzieci (wszystkie grupy)


Tydzień Ekologiczny

   przez Admin

Uwaga!
W dniach 20–24 marca 2023 r. w naszym przedszkolu obchodzimy Tydzień Ekologiczny. Zachęcamy do aktywnego udziału w obchodach każdego dnia poprzez zaakcentowanie odpowiedniego koloru w ubiorze.

 • 20 marca — Dzień Lasu — zielony;
 • 21 marca — Dzień Wiosny — kolorowy;
 • 22 marca — Dzień Wody — niebieski;
 • 23 marca — Dzień Słońca — żółty;
 • 24 marca — Dzień Czystego Powietrza — biały.

Za aktywne uczestnictwo w zajęciach każdego dnia oraz zaakcentowanie poszczególnych dni odpowiednim kolorem, dzieci pod koniec tygodnia otrzymają dyplomy.

W związku z figlarną marcową pogodę zabawę „Wiosenni Detektywi...” przedłużamy do 24 marca br.

Więcej... Tydzień Ekologiczny


UWAGA. Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza Państwa zgodę na używanie plików cookies. Więcej...